Laboratorij

Pogovori se sam s seboj

14. september 2024 ob 10h

Komunikacija je pomembna na vsakem koraku življenja in za vse ljudi. Večja fleksibilnost, ki jo prinašajo komunikacijske veščine, pripomore k hitrejšemu reševanju konfliktov v človeku in v odnosih.  Kadar razvijamo komunikacijo po vrednotah mediacije, to je, da imamo vsi prostor za komuniciranje, je veliko večja možnost, da se bodo dogovori in pogovori speljali z manj konfliktov, do njih sploh ne bo prišlo, če pa že, se bodo nesoglasja reševala sprotno in ne bodo več konflikti, ampak samo hitra in jasna komunikacija.

Komunikacija je temeljno človeško orodje in osnovni del človeške strukture. Veščina, ki nastaja in se oplaja celo življenje in tudi po njem. Človeku omogoča interakcijo navznoter med njegovimi osnovnimi potenciali ali vrlinami in interakcijo navzven z ljudmi in drugimi živimi bitji. Bolj kot je človek ozaveščen in izmojstren v komunikaciji navznoter, bolj kvalitetno se bo to odražalo tudi v odnosih.

Zakaj laboratorij?
Ker je komunikacija alkimistični proces v katerem skuhamo svoje življenje. Svoje potenciale raziskujemo, prerazporejamo, preobražamo in jih uporabimo po ravno pravem receptu svoje namere, da naše življenje manifestira izraz duše in duha. Kadar je proces opolnomočen z ljubeznijo, so izpolnjeni vsi pogoji, da živimo v radosti.

V Laboratoriju Pogovori se sam s seboj se podrobno poglabljamo v posamezne teme in področja osebnosti in kako osebnost uskladiti z dušnim zapisom ter ga živeti v vsakdanjem življenju. Je trening poznavanja lastnih potencialov. Učenje, kako na vseh ravneh poskrbimo za svoje potrebe in znamo uporabiti potenciale v pravem trenutku in pravih kombinacijah. Je trening vsenivojske komunikacije. Posameznik se opolnomoči v poznavanju sebe ter razvije svojo avtentično naravo. To mu omogoča samoizpolnitev, zadovoljstvo in ustvarjalnost, posledično pa  tudi njemu primerno zaposlitev, s tem materialno varnost in ustvarjalnosti polno življenje.


Laboratorij Pogovori se sam s seboj
 zajema 50 ur/ 60 min in je razporejen na 10 srečanj po 5 ur. Delavnice se lahko udeleži  do 6 ljudi.

Laboratorij bo vsako drugo soboto v mesecu od 10h do 15h, v Ljubljani. Začnemo 14. 9. 2024

Za podrobne informacije pišite na barbara.novak444@gmail.com.

Delavnico vodi Barbara Novak

Vsenivojska komunikacija


INDIVIDUALNA SREČANJA
Življenje nam prinaša različne nepričakovane situacije, ki nas lahko spravijo v konflikt. Kako upravljati s konflikti? S poznavanjem svojih osebnostnih in duhovnih moči in šibkostmi lahko poskrbimo, da v konfliktnih situacijah ne odreagiramo, ampak uporabimo orodje-komunikacijo, s katero na konstruktiven in miren način iščemo nove poti in rešitve. Z razumevanjem Vsenivojske komunikacije se najprej pogovorimo sami s seboj in nato vpeljemo to v odnose ter iščemo rešitve, ki bodo v dobro vseh udeleženih. Kadar zmoremo rešiti konflikt v sebi, bomo znali učinkovito reševati konflikte tudi v odnosih.

Vsenivojske komunikacije se lahko naučite v Laboratoriju Pogovori se sam s seboj ali na individualnih
srečanjih po sistemu Astopsihomedice, kjer s pomočjo astrološke natalne karte, kot osnove naših
potencialov ter s holističnim razumevanjem strukture človeka, ki je zajeto v metodi Biosinergije,
ustvarjam varen prostor, da oblikujete svojo osebnost po svoji avtentični naravi ter razvijete
komunikacijo na vseh ravneh bivanja.

Za individualno srečanje se dogovorite na
barbara.novak444@gmail.com

Več o Barbari

Življenje v vsakem koraku

Barbara je iz vseh izkušenj, ki jih je pridobila s petindvajsetletno prakso dela z ljudmi in za ljudi, razvila več programov. V program Pogovori se sam s seboj je vključila tehnike vsenivojske komunikacije in razvijanje orodij za samopomoč in opolnomočenje posameznika ter vzpostavljanja stanja avtentičnosti. Praktikant  napreduje iz osebnostne ravni do dušnega zapisa in se uči kako dušni zapis živeti v vsakdanjem življenju.