BIOSINERGIJA

METODA ZA VZPOSTAVLJANJE RAVNOVESJA

Biosinergija je metoda za vzpostavljanje ravnovesja v strukturi človeka. Kadar je človek v stanju RAVNO-VES-JE, je zdrav. Biosinergija je sinergija dveh ali več biopolj ljudi, ki po načelu sinhronosti vzpostavijo večje polje zavesti. To terapirancu omogoča, da prepozna vsebino dogajanja v črnih pegah, ki se vzpostavijo zaradi neskladnosti med osebnostjo in dušnim zapisom. Te črne pege lahko imenujemo tudi ego stanja.
To so stanja, v katerih je preveč ali premalo gostote energij oziroma vrlin, zaradi katerih terapiranec ne prepozna celote. Ko taka stanja ozavesti, se zopet vzpostavi RAVNO-VES-JE. To je stanje čuječnosti.

Na tečaju Biosinergije se udeleženec-ka nauči več tehnik, ki jih lahko znotraj metode uporablja. Tehnike, ki se povezujejo znotraj Biosinergije so:

  • Uporaba kineziološkega mišičnega testiranja
  • Uporabna psihologija po Richardu D.Uttu.
  • Delno uporaba cranio sakralne terapije po dr.Johnu Upledgerju
  • Akupresura ter poznavanje meridianov in  pripadajočih vrlin
  • Uporaba in izdelava cvetnih esenc po dr. Edvardu Bachu

Cilj terapije je odkriti blokade, motnje in vzroke bolezni, razviti svoje potenciale ter zaživeti radostno in kreativno življenje.

Biosinergija je holističen-celosten pristop k zdravljenju in raziskovanju sebe in drugih. Združuje kineziologijo, bioenergijo, psihologijo, akupresuro, osteopatijo in zdravljenje z esencami.

Kot bitja smo večplastni, vse naše plasti pa tvorijo celoto, zato ima vsak naš delček tudi vse informacije, ki jih potrebujemo, da se naučimo biti to, kar v resnici smo v naši duši. V njej je shranjeno celotno vedenje o nas samih, vsi spomini prejšnjih življenj, njihovih izkušenj, v njej je shranjen naš namen tega življenja in vsi vzroki za duhovne, miselne, psihične in telesne motnje, ki jih imamo. Naša pojava (pojavnost) je le odsev duše.

Tudi v fizičnem telesu so spravljene vse te informacije, zato ga lahko uporabimo kot komunikatorja in preko njega pridemo do informacij, ki nam bodo pomagale opustiti tisto, kar mi nismo, oziroma izkazati tisto, kar mi smo. Preko napetosti mišic ustvarimo pogovorno polje med zdravljencem in terapevtom, ki sta v času terapije v biosinergijski celoti. Vibracija terapevta resonira z vibracijo zdravljenca. Zaradi psihičnih napetosti, prihaja do prekomernih napetosti tudi v mišicah in na podlagi tega poznamo tri stanja, premajhno napetost mišic, prekomerno napetost mišic in homeostazo  ali ravnovesje. Premalo ali preveč energije nam preprečuje, da bi bili v stiku s samim seboj. Pri biosinergiji uporabljamo napetost v mišicah prstov na roki. Mišice so povezane z meridiani. Poznamo 14 meridianov in vsak od njih je povezan z eno od 14 vrlin. Stanje meridiana kaže na to, kako to vrlino v življenju tudi uporabljamo. Zopet iščemo ravnovesje. Ne sme biti ne preveč ne premalo izražene določene vrline. Takrat je naše življenje harmonično in v skladu z namenom. Vsak od nas pa ima tudi eno vrlino, katera mu je najbližja, katero najlažje izžareva navzven in se obenem od nje tudi največ nauči. Se pravi, da je ta vrlina ves njegov sijaj in obenem tudi njegova šibkost.

Pri terapiji najprej preverimo MAKRO profil. To je ravnovesje treh osi, katere morajo biti v ravnovesju, da je človek stabilno na poti svojega namena. Osnovna os (vertikalna) izraža naš namen in naše naloge. Pri tem delu ugotavljamo blokade, zastoje in vzroke za njih na tej osi.
Horizontalna os nam daje smer delovanja. Moč in hitrost gibanja sta odvisni od izkazanih (ozaveščenih) potencialov. Na tretji osi se izkazuje razmerje med moškimi in ženskimi potenciali, oziroma ta os kaže na sposobnost komuniciranja in sodelovanja. Ravnovesje na tej osi izkazuje stabilnost poti.

Drugi del terapije je MIKRO profil, pri katerem obdelujemo različne simptome (bolečine, stanja, strahove, bolezni, odnose). Najprej poiščemo »oboleli meridijan« in nato še njegov podporni meridijan. Preko tenzije mišic prstov ugotovimo ali gre za prekomerno ali premajhno napetost. Določimo čas nastanka motnje in vrsto motnje, ki je lahko strukturna, kemična, čustvena, genetska, duhovna, motnja ritma, prostor, čas, polarnost, elektromagnetno polje, karmično, relacija s terapevtom, geopatsko sevanje, dimenzionalna, energije III.vrste. Pomagamo si tudi z pozitivnimi afirmacijami, ki razgrajujejo miselne vzorce, kateri pogosto nastajajo v določenih kombinacijah meridijanov. Ko zdravljenec ozavesti blokado, poiščemo še njemu najbližji način zdravljenja. Največkrat izbiramo med cvetličnimi esencami (Iamki, Bach, Desert flower), transformaciji miselnih vzorcev obnašanja po R.D.Uttu, masažo akupresurnih točk, polaganju rok-izravnava elektromagnetnega polja ali cranio-sakralno terapijo (osteopata dr. Johna Upledgerja). Koliko časa in v kakšni količini doziramo terapijo nam pove telo. Pove nam tudi, kdaj je v ravnovesju in kdaj lahko zaključimo s terapijo.

S pomočjo Biosinergije lahko ozavestite svoja neravnovesja na individualni terapiji, ki traja 90 minut.

Biosinergijo se lahko naučite na tečaju Biosinergije, ki traja 4 mesece. Obsega 60 učnih ur po 60 minut ter 20 učnih ur vaj po 60 minut. Sledi zaključni izpit. Po končanem izobraževanju prejmete potrdilo o udeležbi. Termin za tečaj je 5. oktober 2024 ob 10.00 uri v Ljubljani.

Tečaj vodi Barbara Novak, ki Biosinergijo poučuje in izvaja individualne tretmaje od l.2001, ko ji je ustanoviteljica metode Biosinergetix Minnie Hein, predala znanje in dovoljenje za poučevanje. Barbara je s pomočjo Biosinergije in psihološke astrologije razvila svoj program Astropsihomedico v katerem udeleženec lahko razišče svoje potenciale s pomočjo vsenivojske komunikacije.