Kdo smo

Domov | Ekipa | Cilji | Dejavnosti | Povezave

 

Društvo za po/moč/ za celovitost življenja
Ključ življenja ali naše krajše ime, Društvo Ključ življenja
, smo prostovoljno, neprofitno, samostojno, nepolitično in nestrankarsko združenje fizičnih oseb, ki delujemo na področju ozaveščanja, svetovanja, izobraževanja, ustvarjanja nudenja celovite pomoči za dosego kakovostnega, harmoničnega, celovitega življenja.

Osnovno poslanstvo društva je odkrivanje bistva človeka in nudenje pomoči in podpore v smeri manifestacije tega bistva skozi vsa področja življenja in delovanja.

Namen je razvijanje celovitega zavedanja, vzpostavljanje telesne, čustvene, umske in duhovne harmonije, ki pomaga pri krepitvi telesa, ohranjanju zdravja, vzpostavitvi notranjega ranovesja in miru, premagovanju vsakodnevnega stresa, zavedanju svojega bistva in poslanstva.

Društvo je bilo ustanovljeno 7.1.2011.

Njegova predsednica je Rosana Kleindienst.

Rosana Kleindienst

Rosana

spodbujanje ustvarjalne kulture in kulture čutenja ter harmonizacija človeka in prostora.
Več o Rosani

Barbara Novak

Barabara

harmonizacija oseb in prostorov, tečaji in delavnice
Več o Barbari

Milan Orlić

Milan

zdravitelj, informirani izdelki za zdravljenje in podporo
Več o Milanu

Rosana Kleindienst

Rosana

spodbujanje ustvarjalne kulture in kulture čutenja ter harmonizacija človeka in prostora.
Več o Rosani

Barbara Novak

Barabara

harmonizacija oseb, prostorov, reiki, tečaji in delavnice
Več o barbari

Milan Orlić

Milan

zdravitelj, informirani izdelki za zdravljenje in podporo
Več o Milanu
 • dvig kakovosti življenja; 
 • društvo se zavzema za ozaveščanje, delovanje in bivanje v skladu s kozmičnimi in naravnimi ključi življenja; 
 • društvo se zavzema za doseganje zdravega, harmoničnega, radostnega življenja po naravni in duhovni poti; 
 • razširja celovit pogled na svet in življenje in razvija zavesten odnos do narave in njenih bitij;
  odkrivanje, oblikovanje in razvoj osebnih potencialov; 
 • posameznike, družine in institucije vzgaja in izobražuje za kakovostno medsebojno komunikacijo in sobivanje; 
 • društvo se posveča znanstveno-raziskovalnemu delu s področij vsebin, ki jih društvo pokriva;
  sodeluje in podpira delovanje drugih društev in organizacij z podobnimi programi in cilji; 
 • razvijanje in bogatenje duhovne in kreativne kulture na slovenskem prostoru prek svojega delovanja; 
 • organizira izobraževanje svojih članov in članic v obliki seminarjev, posvetov, tečajev in strokovnih ekskurzij društva; 
 • sodeluje z državnimi organi pri strokovnih vprašanjih, ter daje pobude za sprejem zakonodaje na področju kakovosti življenja; 
 • preko sredstev javnega obveščanja informira ožjo in širšo javnost o svojem delovanju, o dogodkih, izdelkih.

Svoj namen in cilje uresničuje društvo v okviru naslednjih dejavnosti

 • Svetovalno-terapevtska dejavnost, ki vključuje ozaveščanje izzivov in vzpostavitev celostne harmonije.
   
 • Izobraževalno-raziskovalna dejavnost, ki vključuje širjenje starodavnih znanj, modrosti.
   
 • Ustvarjalna dejavnost, ki vključuje odkrivanje, razvijanje in izražanje ustvarjalnih potencialov in preseganje ovir na poti polnega kreativnega izražanja ter učenje raznolikih načinov in spretnosti ustvarjalnega izražanja.
   
 • Razvojno-raziskovalna dejavnost za razvoj izdelkov in storitev za pomoč in podporo pri osebni preobrazbi in vzpostavitvi celovitega, harmoničnega bivanja in ustvarjanja.
   
 • Meditacije in izleti v Naravi za celovit odnos z Naravo v sebi in okoli sebe.
   
 • Kulturno-umetniška druženja, ki vključujejo predstavitve naših potencialov in ljudi, ki nas navdihujejo.